elquetodolove

Les reformes de la llei concursal que afecten els concursos de persona física o la segona oportunitat

El passat 6 de setembre de 2022, es va publicar la Llei 16/2022, de 5 de setembre, de reforma de la Llei concursal, no només per complir les exigències imposades per les directives de la Unió Europea – Directiva (UE) 2019/ 1023 i Directiva (UE) 2017/1132-, sinó per simplificar procediments i costos per així incentivar …

Les reformes de la llei concursal que afecten els concursos de persona física o la segona oportunitat

Llegeix més »

Dret a l’Honor o Llibertat d’Expressió? Què preval quan aquests dos drets es confronten?

Avui analitzarem un tema cada cop més freqüent i que té un interès majúscul quan es tracta de personatges públics: què preval, el dret a l’honor o la llibertat d’expressió? Doncs bé, el jutjat de Primera Instància N°. 51 de Madrid en la Sentència 362/2022 de 27 de juny de 2022, dóna una solució al …

Dret a l’Honor o Llibertat d’Expressió? Què preval quan aquests dos drets es confronten?

Llegeix més »

Què passa quan el valor de reparació excedeix el valor venal?

La sentència que venim a analitzar avui té una rellevància majúscula per al dret de circulació. I és que, en síntesi, l’Alt Tribunal dóna resposta a la incògnita que succeeix si, el valor de reparació del vehicle accidentat supera el valor venal d’aquest, entenent-lo com a valor de venda al mercat del vehicle accidentat amb …

Què passa quan el valor de reparació excedeix el valor venal?

Llegeix més »

¿”Finalitzar reserva” comporta o no obligació de pagament?

La sentència que venim a analitzar avui té una rellevància majúscula, ja que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, després d’un excel·lent desenvolupament, determina que, quan un consumidor prem sobre el botó de “finalitzar reserva” no ha d’entendre què està formalitzant una comanda, i consegüentment, que ha de pagar. Això té el seu …

¿”Finalitzar reserva” comporta o no obligació de pagament?

Llegeix més »

Afectació del règim de visites si hi ha condemnes pendents de compliment

El passat 3 de setembre de 2021, va entrar en vigor una nova llei (LO 8/2021) que, sens dubte, ha canviat la visió i la interpretació del dret civil en l’àmbit de la persona i la família. Com a breu exordi del preàmbul de la llei esmentada, la seva finalitat primordial consisteix a intensificar la …

Afectació del règim de visites si hi ha condemnes pendents de compliment

Llegeix més »

Els divorcis “exprés”

Des de l’aprovació el 1981 de la Llei del divorci, han estat moltíssimes les parelles que, al llarg d’aquest temps, han decidit dissoldre la institució que els unia, el matrimoni. No obstant això, hi havia casos extremadament senzills on l’espera aproximada per fer efectivament legal aquesta separació era superior a l’any. És per això que …

Els divorcis “exprés”

Llegeix més »

Reclamació de les assegurances de vida vinculades a les hipoteques

Resulta més freqüent del que es pugui imaginar que en contractes perfeccionats amb entitats financeres, eminentment les hipoteques, l’entitat bancària obligui el client a la subscripció d’una assegurança de vida. En primer lloc, hem de saber que una assegurança de vida és un contracte que ofereix, a canvi d’una prima, una protecció econòmica al beneficiari …

Reclamació de les assegurances de vida vinculades a les hipoteques

Llegeix més »

Comentario a la sentencia del Juzgado de 1ª Instancia número 38 de Barcelona, de 20 de enero de 2022

Don Francisco González de Audicana Zorraquino, magistrado con una dilatadísima experiencia, resolvió el pasado 20 de enero de 2022 una brillante sentencia acerca del IRPH y todas aquellas exigencias que se deben cumplir para que exista la buena fe en concordancia con todo aquello establecido por el TJUE – gran protagonista en el presente comentario …

Comentario a la sentencia del Juzgado de 1ª Instancia número 38 de Barcelona, de 20 de enero de 2022

Llegeix més »