Els 5 motius per contractar ACS Advocats Advocats a Granollers

1. Professionalitat. L’equip d’ACS Advocats està conformat per advocats especialistes a Granollers i àmpliament formats en diverses matèries, als efectes de poder oferir als nostres clients un servei adequat a les seves necessitats, sent en tot moment assessorats per un advocat expert.

2. Empatia i proximitat amb el client. Per poder oferir un assessorament complet, cal empatitzar amb el client i les vostres necessitats. A ACS Advocats donem molta importància a aquesta qüestió, ja que posar-se al lloc del client és la millor manera de procurar els millors resultats.

3. Servei de qualitat. A Acs Adovcats s’utilitzen els millors recursos tant personals com materials per donar la millor resposta a les necessitats dels nostres clients.

4. Modernitat. Acs Advocats és un despatx modern i dinàmic, que disposa de les més noves tecnologies i serveis que permeten agilitzar les comunicacions client-advocat. Així mateix, disposa d´un servei d´atenció a detinguts 24h els 365 dies de l´any.

5. Joventut i Personalitat. ACS Advocats està impulsat per 2 socis joves amb idees noves i fresques que ofereixen un punt de vista dinàmic i modern a la nostra professió, l’advocacia