Has tingut un accident de circulació i necessita un advocat a Granollers?

Para saber como reaccionar y afrontar el proceso tras un accidente de circulación, en Per a saber com reaccionar i afrontar el procés després d’un accident de circulació, en ACS Advocats volem oferir-te una guia amb els passos a seguir als efectes disposis d’aquests coneixements i dels drets com lesionat d’un accident de trànsit.

 • Confeccionar el comunicat de declaració amistosa.

Aquest document, per senzill que sembli, és el culpable que un expedient pugui demorar-se pel nero tiro d’estar mal emplenat. Per a evitar futures problemàtiques aconsellem que com a mínim:

 1. Identificar conductors.
 2. Identificar matrícula dels vehicles que intervenen en l’accident.
 3. Identificar companyia asseguradora.
 4. Identificar amb les opcions predeterminades com va ser l’accident i complementar en l’apartat de “observacions”, indicant amb paraules clares i concises la descripció de l’accident. És preferible que s’indiqui únicament en observacions “culpable de l’accident”.
 5. Que existeixi la signatura dels conductors implicats.

En el cas que existeixi disconformitat quant a l’emplenament del comunicat de declaració amistosa, és aconsellable contactar amb la forces de seguretat (Policia Local, Guàrdia Urbana, Mossos d’esquadra, Guàrdia Civil, etc).

El correcte emplenament d’aquest comunicat, facilitarà l’acceptació de la culpa per part de la companyia asseguradora del vehicle causant del sinistre i això agilitarà tant la reparació del teu vehicle com la tramitació de l’expedient de reclamació de danys personals en cas d’existir.

 • Quins drets tens com lesionat d’un accident de circulació?

Com lesionat d’un accident de circulació tens drets a:

 1. A un tractament mèdic de qualitat i gratuït. De la mateixa manera tens drets a la lliure elecció del centre mèdic on vols realitzar el seguiment mèdic.
 2. Tens dret a rebre una indemnització pels danys materials o en el seu cas la reparació del teu vehicle en un termini de 40 dies. (art. 18 Llei 50/1980). Aquesta reparació pot realitzar-se en un taller de lliure elecció.
 3. Tens drets a una indemnització per danys personals en el cas de sofrir lesions.

Aquesta indemnització ha de ser promoguda per la companyia asseguradora del vehicle causant del sinistre, havent de realitzar una oferta motivada abans dels 3 mesos des de la reclamació en virtut del Art 7 de la Llei 35/2015. Cal dir, que no totes les companyies asseguradores compleixen aquest requisit.

La indemnització d’un accident de circulació ha de venir fonamentada en virtut del que es disposa en la Llei 35/2015, on s’estipulen els tipus de valoracions a conseqüència dels danys i perjudicis derivats d’un accident de circulació.

En la practica, com a despatx especialitzat en accidents de circulació, ens trobem que les ofertes inicials cursades per les Companyia no compleixen les nostres expectatives, havent de realitzar un informe pericial metge on es quantifiquin i determinin totes les lesions i períodes de curació i/o possibles seqüeles i les conseqüències d’aquestes. No obstant això, aquest procés no ha de demorar el pagament d’una indemnització, és a dir, ACS Advocats recomana que després de l’oferta motivada rebuda de l’asseguradora, el client rebi el pagament ofert, però mai renunciant a continuar reclamant en el cas de no aquesta confirmis amb aquesta oferta motivada emesa. És a dir, el pagament de la companyia si no existeix renúncia acceptada pel lesionat no priva al mateix de continuar reclamant.

 • Tens dret a ser indemnitzat per altres danys i perjudicis ocasionats;
 • El lucre cessant, és a dir la perduda econòmica per estar de baixa laboral.
  • Les despeses derivades del tractament mèdic, despeses de desplaçament, medicaments etc…
  • Mal emergent, és a dir les possibles despeses que he afrontat sense poder realitzar la meva activitat laboral.
 • Té drets a un assessorament legal proporcionat per la seva companyia asseguradora o la lliure elecció d’advocat, per a la reclamació i defensa dels seus interessos. Té dret a triar lliure designa d’advocat i que la seva companyia sufragui part o totalment les seves despeses, tot això en virtut de la pòlissa contractada.

Per a qualsevol dubte o aclariment CONTACTI amb el nostre despatx on un advocat especialista en accidents de circulació li atendrà i assessorarà.

Albert Colombo Sánchez

Advocat. Soci Fundador ACS Advocats