Dret Civil

Abogados en Granollers

Advocats especialitzats en Dret Civil

Dret de Danys. Responsabilitat civil derivada dels accidents de trànsit. Reclamació d’indemnitzacions de danys i perjudicis en general.

Dret Processal intervenint judicialment en tota mena de procediments civils.

Dret de Família i Successions. Dissolucions matrimonials de mutu acord i contenciosos. Processos d’incapacitació. Testaments, acceptacions d’herències, reclamacions de legítimes i altres drets successoris.

Dret de Propietat Horitzontal. Reclamacions de veïns.

Reclamació per vicis i problemes de construcció.