Dret Laboral

Advocat laboralista per a particulars:

  • Reclamacions per acomiadament
  • Impugnació de sancions
  • Incapacitats laborals
  • Conciliacions laborals

Advocat laboralista per a Empreses:

  • Cotitzacions
  • Elaboració de nòmines
  • Altes i baixes en la Seguretat Social
  • Contractacions
  • Acomiadaments
  • Conciliacions laborals