Protecció de Dades

Compleix ara amb la Llei de protecció de dades sense preocupacions.

Elaborant plans de compliment per a empreses del Reglament General de Protecció de Dades, oferint als nostres clients un seguiment periòdic del mateix per a així assegurar la seva actualització a cada moment.

Així mateix, impartim formacions a empreses i empleats perquè prenguin consciència de la nova regulació de les dades de caràcter personal.

Portem la defensa jurídica de totes aquelles reclamacions i sancions que per incompliment del Reglament General de Protecció de Dades poguessin esdevenir.