Negar-se a sotmetre’s a un control d’alcoholèmia, és aquesta l’opció menys costosa per al conductor?

negarse al control de alcoholemia

Al llarg de la nostra experiència com a advocats penalistes, solem trobar-nos amb molts clients conductors que quan els donen l’alt els agents de l’autoritat per sotmetre’s a les proves de control d’alcoholèmia, opten per la negativa a sotmetre’s a les mateixes, en el mal entès que aquesta opció els resultarà més beneficiosa que arriscar-se a donar positiu i afrontar les multes o,  si s’escau, penes que això pogués comportar-los.

Doncs bé, res més allunyat de la realitat, ja que negar-se a sotmetre’s a les proves de control d’alcoholèmia o drogues, sempre comportarà conseqüències més graboses que les previstes en el tipus penal de conducció sota la influència de begudes alcohòliques. Vegem-ho:

En primer lloc, l’article 379.2 del Codi Penal castiga amb pena de presó o multa de sis a dotze mesos i amb la privació del dret a conduir vehicles a motor i ciclomotors per temps superior a un i fins a quatre anys a aquells conductors de vehicles de motor o ciclomotor que conduïssin sota la influència de drogues tòxiques,  estupefaents, psicotròpiques o begudes alcohòliques, que superin una taxa d’alcohol en aire espirat superior a 0,60 mg/l o amb una taxa d’alcohol en sang superior a 1,2g/l.

Per tant, el sotmetre’s a les proves de control d’alcoholèmia i donar positiu superant els límits establerts, comportarà una pena de presó o multa de sis a dotze mesos -si no hi ha antecedents i la taxa d’alcohol no excedeix massa del límit avantdit, sempre s’opta per multa en comptes de presó- i la privació del carnet de conduir d’1 a 4 anys.

No obstant això, en cas que davant d’un control d’alcoholèmia de la policia un tingui por a donar positiu i opti per negar-se a realitzar les proves, això comportaria estar perpetrant l’il·lícit penal previst a l’article 383 del Codi Penal que porta amb si pena de presó de sis mesos a un any SENSE POSSIBILITAT DE COMMUTAR-LA PER MULTA,  i la privació del carnet de conduir vehicles a motor o ciclomotors d’ 1 a 4 anys.

Però per si això no fos suficient, l’habitual en els casos en què hi ha una negativa a sotmetre’s a les proves de detecció d’alcohol o drogues és que els agents actuants informin que el conductor presentava conductes, maniobres o simptomatologia que feien entendre un estat d’embriaguesa, i aquesta apreciació és més que suficient perquè al conductor,  a més del delicte de negativa a sotmetre’s a les proves de control d’alcohol o drogues, se li sumi el delicte de conducció sota els efectes de substàncies alcohòliques o tòxiques per sobre dels límits establerts.

Ergo, en la gran majoria de les ocasions negar-se a realitzar les proves de control d’alcoholèmia o de drogues implica la concurrència de dos delictes les penes dels quals se sumaran i per tant serà una pena molt superior al fet que si s’hagués accedit a realitzar les proves i s’hagués donat positiu.

Tot això ens porta a l’única conclusió que en cas que un agent de l’autoritat li requereixi per realitzar les proves d’alcohol i drogues, la millor opció possible arribats a aquest punt és sotmetre’s a les proves. I en cas de donar positiu i superar els límits establerts per la llei, li aconsellem que contacti amb un advocat especialista en aquests delictes per poder exercir el seu dret a la defensa amb totes les garanties.

A ACS Advocats som especialistes en delictes contra la seguretat viària. Si té algun problema d’aquesta índole no ho dubti: contacteu amb nosaltres.

David Pou Gómez
Advocat Júnior ACS Advocats

Lía Alfonso Gómez
Advocat Soci ACS Advocats