Què està passant amb els “LAJ”?

LAJ

En el 53è dia consecutiu de vaga, els Lletrats de l’Administració de Justícia continuen acollint-se al seu dret fonamental reivindicant una millora en la retribució de les seves funcions. Tot i això, tot això està creant un caos a l’administració de justícia, on els números parlen per si sols: 392.000 demandes pendents de repartir, 329.300 judicis i vistes suspesos i 1.184 milions d’euros paralitzats.

La gran pregunta que avui dia es fa molta gent és Què reclamen? Doncs bé, a l’abril del 2022, fa cosa de pràcticament un any, explica el portaveu dels LAJ, Juan José Yánez, que van arribar a un acord amb el Govern d’arribar al 80 o 85% de la nòmina dels jutges.

Això ve precedit de la greu crisi de 2009, en què els LAJ van adoptar una sèrie de tasques que anteriorment havien estat exclusives dels jutges, sent, fins ara, infructuoses tots els intents d’assolir un acord, amb retrets mutus dels representants dels LAJ i del Govern.

Més enllà de la problemàtica breument resumida, el que és innegable és que hi ha uns danys i perjudicis d’un calibre massa alt per a la gent que pretén exercir el dret a la tutela judicial efectiva -24.1 CE-. D’altra banda, els LAJ estan emparats pel dret a vaga -28.2 CE-, on NO s’exclou els funcionaris públics.

En conseqüència, ens trobem davant d’una col·lisió de drets fonamentals, davant d’una paradoxa mai abans vista: Si els agents que han de brindar per la correcta tutela judicial efectiva són els que la impedeixen, quina mena de justícia ens empara?

Això és un problema que ve d’ancestre, ja que la Constitució mateixa insta que la llei que reguli el dret de vaga establirà les garanties necessàries per assegurar el manteniment dels serveis essencials de la comunitat, cosa que s’haurà de fer per mitjà de llei orgànica. – 81.1 CE-, i que, en 44 anys de constitució mai no s’ha fet.

A partir d’aquest moment són moltes les preguntes que ens sorgeixen, volent-ne fer-vos partícips, com, per exemple: Es podrà exigir indemnització per danys i perjudicis pel funcionament anormal de l’administració de Justícia? Podria el Tribunal Constitucional limitar el dret de vaga dels LAJ, en vista que hi ha un conflicte d’interessos que està trastornant un dels drets fonamentals recollits a la Carta Magna més consagrats? Es podria plantejar que els funcionaris públics tinguessin prohibit fer vaga? I, finalment, què passaria si la vaga dels LAJ continués fins al dia de les eleccions autonòmiques i municipals i interferís en el procés electoral?

El que és clar és que aquesta situació és absolutament insostenible, i que no hi ha vencedors ni vençuts, només perjudicats.

Des d’ACS Advocats seguirem fent el possible perquè aquesta vaga –que esperem que acabi ben aviat-, afecti el mínim als interessos dels nostres clients.

David Pou Gómez
Advocat Júnior ACS Advocats