Defraudació elèctrica

Defraudación eléctrica

La defraudació elèctrica o defraudació del fluid elèctric consisteix, simple i planament a sostreure del subministrament elèctric, energia elèctrica en el nostre benefici sense pagar per ella, mitjançant diverses vies, com poden ser la doble escomesa, punxo, pont comptador perquè una de les fases no comptabilitzi, entre d’altres.

Aquesta conducta és reprotxable penalment, sent tipificada per l’article 255 del Codi Penal, el tenor del qual literal resa pràcticament igual que la definició donada ut supra, castigant-se amb pena de multa de 3 a 12 mesos.

Tot i això, les distribuïdores no reclamen -pràcticament mai- per la via penal. La seva manera habitual de procedir consisteix que quan detecten una defraudació elèctrica, aixequen una acta d’inspecció i, depenent de la metodologia utilitzada per defraudar el fluid elèctric, o procedeixen al tall de subministrament -de manera més residual- oa la regularització, sent això darrer el més habitual.

D’aquesta manera, per regularitzar la situació, en virtut de l’article 87 del Reial decret 1955/2000, s’hauria d’establir en primer lloc un criteri objectiu que permeti calcular la potència consumida i, a partir d’aquí, facturar el pertinent en relació amb aquesta potència.

No obstant això, les subministradores solen defugir de trobar un criteri objectiu i apliquen directament la fórmula subsidiària que recull l’article 87 esmentat, per la qual, quan no es pot obtenir un criteri objectiu de quilowatts defraudats, s’aplicarà la fórmula següent:

Potència contractada x 6 (h/dia) x 365 (dies any). Si es fa aquest càlcul, s’obtenen els quilowatts consumits. Aquests es passen al preu i aquesta és la factura que reclamen al titular. A partir d’aquí, comencen a giren factures que, en cas d’impagament i amb un requeriment fefaent previ, posen en mans dels jutjats, entrant ja en vies processals que abordarem en un altre bloc.

Per això, la defensa planejada per ACS Advocats rau a acreditar que si hi ha una quantificació objectiva de la defraudació mitjançant factures anteriors i posteriors, i amb l’ajuda d’un enginyer elèctric es fan càlculs de consums per minorar en aproximadament un 80% la reclamació plantejada per la distribuïdora.

A ACS Advocats disposem d’advocats experts en aquesta matèria tan especialitzada, per tant, si teniu algun dubte, no dubteu a contactar amb nosaltres.

David Pou Gómez
Advocat Júnior ACS Advocats