Blog

Blog

Els divorcis “exprés”

Des de l’aprovació el 1981 de la Llei del divorci, han estat moltíssimes les parelles que, al llarg d’aquest temps, han decidit dissoldre la institució

Llegir més >>
Blog

Les clàusules abusives

En alguns contractes en què som part, pot donar-se que aquest contingui el que és anomenat en dret com a “clàusules abusives”. Aquestes clàusules, són

Llegir més >>