Blog

Defraudación eléctrica
Blog

Defraudació elèctrica

La defraudació elèctrica o defraudació del fluid elèctric consisteix, simple i planament a sostreure del subministrament elèctric, energia elèctrica en el nostre benefici sense pagar

Leer más >>
Hipotecas crecientes
Blog

Les hipoteques creixents

Les hipoteques creixents o hipoteques muntanya són aquest tipus de préstecs en què l’hipotecat paga menys a les primeres quotes de la hipoteca i segons

Leer más >>
Blog

Els divorcis “exprés”

Des de l’aprovació el 1981 de la Llei del divorci, han estat moltíssimes les parelles que, al llarg d’aquest temps, han decidit dissoldre la institució

Leer más >>
Blog

Les clàusules abusives

En alguns contractes en què som part, pot donar-se que aquest contingui el que és anomenat en dret com a “clàusules abusives”. Aquestes clàusules, són

Leer más >>
Blog

Targetes Revolving i la seva possible nul·litat

Com identificar si tens una targeta revolving? Si tens una targeta de crèdit que portes anys pagant quotes mensuals i el deute no acaba mai, amb tota probabilitat estiguem davant d’una de les comunament conegudes com a targeta revolving.

Aquestes targetes es caracteritzen perquè permeten finançar compres i obtenir diners en efectiu a l’instant, prorratejant-se el deute en quotes mensuals.

Tot i això, el problema que presenten aquestes targetes és que el T.A.E. és molt elevat, moltes vegades superior al 28%, cosa que implica que els interessos que ha de tornar el titular de la targeta per utilitzar aquest finançament siguin molt alts.

Leer más >>