Blog

Què passa quan el valor de reparació excedeix el valor venal?

La sentència que venim a analitzar avui té una rellevància majúscula per al dret de circulació. I és que, en síntesi, l’Alt Tribunal dóna resposta a la incògnita que succeeix si, el valor de reparació del vehicle accidentat supera el valor venal d’aquest, entenent-lo com a valor de venda al mercat del vehicle accidentat amb …

Què passa quan el valor de reparació excedeix el valor venal?

Llegeix més »

¿”Finalitzar reserva” comporta o no obligació de pagament?

La sentència que venim a analitzar avui té una rellevància majúscula, ja que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, després d’un excel·lent desenvolupament, determina que, quan un consumidor prem sobre el botó de “finalitzar reserva” no ha d’entendre què està formalitzant una comanda, i consegüentment, que ha de pagar. Això té el seu …

¿”Finalitzar reserva” comporta o no obligació de pagament?

Llegeix més »

Afectació del règim de visites si hi ha condemnes pendents de compliment

El passat 3 de setembre de 2021, va entrar en vigor una nova llei (LO 8/2021) que, sens dubte, ha canviat la visió i la interpretació del dret civil en l’àmbit de la persona i la família. Com a breu exordi del preàmbul de la llei esmentada, la seva finalitat primordial consisteix a intensificar la …

Afectació del règim de visites si hi ha condemnes pendents de compliment

Llegeix més »

Els divorcis “exprés”

Des de l’aprovació el 1981 de la Llei del divorci, han estat moltíssimes les parelles que, al llarg d’aquest temps, han decidit dissoldre la institució que els unia, el matrimoni. No obstant això, hi havia casos extremadament senzills on l’espera aproximada per fer efectivament legal aquesta separació era superior a l’any. És per això que …

Els divorcis “exprés”

Llegeix més »

Reclamació de les assegurances de vida vinculades a les hipoteques

Resulta més freqüent del que es pugui imaginar que en contractes perfeccionats amb entitats financeres, eminentment les hipoteques, l’entitat bancària obligui el client a la subscripció d’una assegurança de vida. En primer lloc, hem de saber que una assegurança de vida és un contracte que ofereix, a canvi d’una prima, una protecció econòmica al beneficiari …

Reclamació de les assegurances de vida vinculades a les hipoteques

Llegeix més »

Comentario a la sentencia del Juzgado de 1ª Instancia número 38 de Barcelona, de 20 de enero de 2022

Don Francisco González de Audicana Zorraquino, magistrado con una dilatadísima experiencia, resolvió el pasado 20 de enero de 2022 una brillante sentencia acerca del IRPH y todas aquellas exigencias que se deben cumplir para que exista la buena fe en concordancia con todo aquello establecido por el TJUE – gran protagonista en el presente comentario …

Comentario a la sentencia del Juzgado de 1ª Instancia número 38 de Barcelona, de 20 de enero de 2022

Llegeix més »

Els 5 motius per contractar ACS Advocats Advocats a Granollers

1. Professionalitat. L’equip d’ACS Advocats està conformat per advocats especialistes a Granollers i àmpliament formats en diverses matèries, als efectes de poder oferir als nostres clients un servei adequat a les seves necessitats, sent en tot moment assessorats per un advocat expert. 2. Empatia i proximitat amb el client. Per poder oferir un assessorament complet, …

Els 5 motius per contractar ACS Advocats Advocats a Granollers

Llegeix més »

Vicis ocults en immobles, mobles o vehicles objectes de compravenda

Moltes han estat les vegades que hem sentit que, en comprar un immoble, moble o vehicle, aquest patia vicis ocults. Però què vol dir això? I en cas que vostè com a consumidor es trobi en aquesta situació, sap quins drets li corresponen? Doncs bé, els vicis ocults són aquells defectes o desperfectes preexistents en …

Vicis ocults en immobles, mobles o vehicles objectes de compravenda

Llegeix més »

Targetes Revolving i la seva possible nul·litat

Com identificar si tens una targeta revolving? Si tens una targeta de crèdit que portes anys pagant quotes mensuals i el deute no acaba mai, amb tota probabilitat estiguem davant d’una de les comunament conegudes com a targeta revolving.

Aquestes targetes es caracteritzen perquè permeten finançar compres i obtenir diners en efectiu a l’instant, prorratejant-se el deute en quotes mensuals.

Tot i això, el problema que presenten aquestes targetes és que el T.A.E. és molt elevat, moltes vegades superior al 28%, cosa que implica que els interessos que ha de tornar el titular de la targeta per utilitzar aquest finançament siguin molt alts.